Özel Otağtepe Tıp Merkezi Radyodiagnostik biriminde Philips Mammodiagnost 3000 mamografi ve Fuji Capsula CR cihazı kullanılmaktadır. Radyoloji sorumlumuz Uz Dr Deniz TUNCEL kontrolünde çekim ve raporlamalar yapılmaktadır.

Meme kanseri ve mamografi

Uyarıcı Belirtiler:Memede bir sertlik veya elle hissedilen kitle, veya meme uçlarından akıntı veya kan.
Kanser Riski Faktörleri: Meme kanseri genellikle elli yaşın üzerinde olan kadınlarda; hiç çocuğu olmamış kadınlarda, ilk çocuklarını otuz yaşından sonra doğuran kadınlarda, hiç emzirmemiş olan kadınlarda, ideal ağırlıklarının yüzde 40 üzerinde olan kadınlar ile cinsel olgunluğa gecikmiş olarak gelen veya gecikmiş menapozu olan kadınlarda ve ailesinde (anne veya kızkardeşlerde) menapoz öncesi meme kanseri olayı olan kadınlarda  daha yüksek oranda ortaya çıkar.

Check-up Kuralları:Her kadın ayda bir defa göğüslerini dikkatlice muayene etmelidir. Buna ek olarak yirmi ile kırk yaş arasında olan kadınların her üç yılda bir göğüslerini bir hekime muayene ettirmesi gerekir.

Kırk yaşın üzerinde olan kadınların, bu muayeneyi her yıl yaptırması gerekir.

Eğer kırk yaşın altındaysanız, ailenin geçmişinde göğüs kanseri hikayesi yoksa meme dokusundaki sorunlar genellikle meme muayenesi ve meme ultrasonografisiyle aydınlatılır.

Eğer kırk ile kırkdokuz yaşları arasında iseniz, herhangi bir belirti veya kitle yoksa ve ailenizde göğüs kanseri geçiren biri yoksa iki yılda bir mamografi yaptırın.

Elli yaşından sonra mammografiyi her yıl yaptırın.

Eğer ailenizde göğüs kanseri varsa, yaşınıza aldırmaksızın her yıl bir mammografi yaptırın.

Mamografi, meme muayenesinde memede şüpheli bir kitlenin saptanması durumunda bu kitlenin tam olarak yerinin ve özelliklerinin anlaşılabilmesi amacıyla kullanılan bir yardımcı radyolojik tanı testidir. Ayrıca meme kanseri açısından hiçbir risk faktörü bulunmayan, hiçbir şikayeti olmayan ve yıllık yapılması önerilen meme muayenesi normal bulunan kadınlara da belli aralıklarla meme kanseri tarama testi olarak rutin mamografi önerilmektedir. Testin güvenilirliği %90’lara varmaktadır.

İstatistikler her 12 kadından birinin hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanacağını ve hastalığa yakalanan her 25 kadından birinin bu nedenle hayatını kaybedeceğini göstermektedir. Meme kanseri, halen kadınlarda kanser ölümleri arasında akciğer kanserlerinden sonraki en sık ikinci nedendir.

Mamografi meme dokusunun adet döngüsünün içinde en iyi görüntülenebildiği bir dönemde yapılmalıdır. Bu dönem adet kanamasının başladığı ilk hafta içerisinde hormon seviyelerinin henüz nispeten düşük olduğu günlerdedir.

Mamografi, mamografi cihazı adı verilen özel bir röntgen cihazı yardımıyla her iki memenin sıkıştırılarak çeşitli seviye ve kesitlerde filmlerinin alınmasından ibaret bir incelemedir. Mamografi esnasında meme dokusunun sıkıştırılmasının amacı daha nitelikli görüntüler elde etmek ve kadının alacağı radyasyon dozunu en düşük seviyeye indirmektir.