KONTAKT LENSLER

Kısaca lens olarak adlandırılan “kontakt lens”ler kornea üzerine yerleştirilen miyop, astigmat, hipermetrop gibi görme bozukluğu bulunan hastalarda gözlük yerine kullanılarak net olarak görmeyi sağlayan araçlardır. Kontakt lensler görme kusurlarının düzeltilmesinde kullanılmasının yanı sıra kornea hastalıklarında tedavi yöntemi ve kozmetik amaçlı olarak da kullanılmaktadır.
Kontakt Lens Çeşitleri: Kontakt lensler genellikle yumuşak ve sert olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.
1.Yumuşak Kontakt Lensler: Yumuşak kontakt lensler sert kontakt lenslere göre daha büyük çaplı olup takıldığında gözün renkli kısmını tamamen kaplamaktadır. Kişinin adaptasyonu bakımından yumuşak lensler daha sık kullanılmaktadır.  Renkli olarak üretilmiş olan kontakt lensler kozmetik amaçlı yada oluşan rahatsızlıklar sonrasında gözde meydana gelmiş olan estetik kusurları gidermek amacı ile kullanılabilmektedir.
2.Sert Kontakt Lensler: Sert kontakt lenslerin çapları yumuşak kontakt lenslere göre daha küçük olup, sert maddeden yapılan lenslerdir. Gaz geçirgen ve gaz geçirgen olmayan iki çeşit sert kontakt lens bulunur. Gaz geçirgen sert kontakt lenslerde, direkt lens üzerinden korneaya gaz geçişi mümkün olduğundan, diğer tipe oranla daha sıklıkla tercih edilmektedir.
 Kontakt Lens Kullanmanın Avantajları
Kontakt lensleri uygun şekilde kullanmanın avantajları şöyle sıralanabilir:
Gözlüğe göre daha derinlik algısını sağlaması,
Gözlüklere göre daha geniş bir görüş alanı sağlaması,
Kullanıcı ihtiyaçlarına göre alternatiflerin bulunması,(günlük, aylık, renkli..)
Dış çevre ve kornea arasında koruyucu olması,
Gözlüğe karşın kırılma olasılı olmaması.