Göğüs Kalp Damar Cerrahisi

Merkezimiz Göğüs Kalp Damar Cerrahisi biriminde, Op Dr Özgür Nizam yönetiminde solunum sistemi hastalıkları, periferik atardamar hastalıkları, Toplar Damar Hastalıkları ile ilgili her türlü tetkik ve tedaviler yapılabilmektedir.
– Akciğer ve Bronş kanserleri
– Kronik Obstruktif Akciğer hastalıkları(koah,astım vb)
– Allerjik hastalıklar(alerjik astım,allerjik rinit)
– Pnömoni(zatürre) ve diğer akciğer enfeksiyonları( Bronşit, bronşiolit)
-Bronşektazi
– Sarkoidozis
– Pnomotoraks, Hemotoraks
– Pektus exkavatum, Pektus Karinatum( Göğüs Duvarı Şekil Bozuklukları)
-Torasik Outlet Sendromu
-Göğüs Yaralanmaları( Kaburga Kırıkları, Flail chest, Hemotoraks, Pnömotoraks, Pnömomediastinum, Akciğer Yaralanmaları, Soluk Borusu( Trachea) Yaralanma ve kopmaları)
– Pulmoner emboli
– Akciğer tüberkülozu(verem hastalığı)
– İnterstisyel Akciğer hastalıkları
– Meslek hastalıkları
– Atardamar( arteriyel) Hastalıkları: Buerger( Endarteritis obliterans), Damar Sertliği( Ateroskleroz), Damar Tıkanmaları(Arteriyel Emboli), İskemik yara tedavisi
– Toplardamar(Ven) Hastalıkları: Varis,Venöz yetmezlik, Staz ülseri

BÖLÜMÜMÜZ GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ ve HASTALIKLARI LABARATUARINDA
– Solunum Fonksiyon Testleri( SFT)
– Fiberoptik video bronkoskopik ve rijid bronkoskopik işlemler (tanı ve tedavi)
-Mediastinoskopi
-Video-Thorakoskopi(VATS) ameliyat ve biopsi
-ETS Terleme Ameliyatları
– Allerji deri testi
– Noninvazif Mekanik Ventilasyon
– Plevra (akciğer zarı)biopsileri
– Akciğer biopsileri( Bronkoskopik, Mediastinoskopik, Videotorakoskopik,Transtorasik İnce İğne Biopsisi, True-cut biopsi, torasentez, plevra biopsisi)
-Renkli Doppler Ultrasonografi,
– BT Anjiyografi
– MR Anjiyografi

FLEXİBLEVİDEO ve RİJİD BRONKOSKOPİ   

Bronkoskopi akciğer hastalıklarının ileri değerlendirilmesi için kullanılan endoskopik bir tanı ve yeri geldiğinde bir tedavi yöntemidir. Hastanemizde flexıble bronkoskopi işlemi endoskopi laboratuvarında, rijid bronkoskopi işlemleri ise ameliyathanede randevu ve anestezi ile yapılabilmektedir.
Bronkoskopi ile akciğer kanser ve kitlelerinin tanısı ve evrelendirilmesinde, geçmeyen uzun süreli öksürük, öksürükle ağızdan gelen kanamaların(hemoptizi) tanısında, akciğerdeki yabancı cisimlerin tanısında kullanılmaktadır.
TORASENTEZ
Akciğer zarları(plevra) arasında sıvı toplaması yapan hastalıkların(plörozi) tanısında ve bu sıvının boşaltılmasında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemle hem bu sıvının yapısal özelliği( transüda, eksuda, püy) hem de sıvını toplanmasını sağlayan hastalıklar tespit edilebilir. Torasentez aynı zamanda tedavi edici bir yöntem olarakta hastanemizde kullanılmaktadır.

PLEVRA BİOPSİSİ
Akciğer zarı hastalıklarının tanısında kullanılan bu yöntem, olup hastanemizde Ultrasonografi veya Bilgisayarlı Tomografi eşliğinde yapılmaktadır. Akciğer zarı hastalıklarında ve akciğer zarları arasında su toplaması olduğu zaman kullanılabilecek önemli bir yöntemdir.

ULTRASONOGRAFİ, BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ALTINDA AKCİĞER ( Transtorasik )İNCE İĞNE BİOPSİSİLERİ

 

 


Akciğerin kitlelerinin ve kanserlerinin tanısında kullanılan bu yöntem, Ultrasonografi, Bilgisayarlı tomografi altında görerek ve eş zamanlı yapıldığı için tanı oranı yüksek ve güvenli bir biopsi yöntemidir.

ALLERJİ TESTLERİ
Hastanemizde allerjik hastalıkların oluşmasını sağlayan allerjik maddelerin tespiti için kullanılan allerji testleri yapılmaktadır.bu testler 2 şekilde yapılır.
1) allerji deri(prich) testi
2) kanda yapılan allerji deri testleri
“Allerji deri testi” en güvenilir olarak bilinen bir allerji testi olup,laboratuvarımızda teknisyenimiz tarafından yapılmaktadır.Allerji deri testi hemen sonuç alınması ve uygulaması kolay olması nedeniyle öncelikli tercih edilmektedir.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ
Solunum fonksiyon testi bize obstrüktif (koah,astım,kronik bronşit)akciğer hastalıkları ve restrıktif (sarkoıdoz,Pulmoner fibrozis vb.) akciğer hastalıklarının tanısında ve ameliyat öncesi hastalıkların riskini değerlendirmekte kullandığımız önemli bir testtir.

NON İNVONİF MEKANİK VENDİKSİYON(BİPAP-CPAP)
Koah,astım,kalp yetmezliği ve solunum yetmezliğinde kullanılan bir yöntemdir. Hastanemizde yatan hastalarda ve acil hastalarda da yoğun bakımda kullanılmaktadır.