KEMIK DANSITOMETRESI

Özel Otağtepe Tıp Merkezi ve Özel Medibey Cerrahi Tıp Merkezi Radyoloji biriminde
LUNAR DPX IQ kemik dansitometresi kullanılmaktadır. Kemik dansitometresi kemik mineral kaybını belirlemek amacı ile yapılan radyolojik incelemedir.
Genellikle inceleme bel omurları( L2, L3 ve L4), Femur ve kalça kemiğine yönelik yapılır. Ancak bazen tüm vücut incelemesini gerektiren durumlar olabilir.
Kemik dansitometresi hekimler tarafından osteoporozun tanı ve derecesinin belirlenmesi amacı ile kullanılır.
Osteporoz genellikle postmenopozal hanımları etkiler. Osteoporoz kemikte kalsiyum kaybı ve yapısal değişiklikler nedeni ile zaman içerisinde incelmeye kırılgan olmaya yol açan hastalıktır.

Bu test öncelikle kimlere önerilir ?
Postmenopozal dönemdeki kadınlar.
Daha önce kendisi ve veya annesinde kalça kırığı olanlar.
Sigara kullananlar.
Kortizon, tiroid ilaçları gibi kemik kaybına yol açan ilaç kullananlar,
Karaciğer hastalığı, Böbrek hastalığı veya Hiperparotiroidi hastalığı bulunanlar .
Ailede osteoporoz olanlar.
Küçük bir travmadan sonra kırık oluşanlar
Röntgen incelemesinde osteoporoz bulgusu olanlar.
İncelemeden önce yapılması gerekenler nelerdir ?
24 saat öncesinden itibaren kalsiyum içeren ilaçlar alınmamalıdır. İncelemeden önce ağız ve damar yolu ile kontrast madde alınmamış olması gereklidir.
Gebelikte test yapılamaz.
İnceleme günü ve öncesinde yemek yenebilir. Kalsiyum içeren ilaçlar dışında tüm ilaçlar alınabilir. Özel diyet gerektirmez.
İnceleme nasıl yapılır ?
Dansitometre incelemesi 5 ile 15 dk arasında ölçülmektedir. İnceleme sırasında ağrı hissedilmez. Her hangi bir ilaç uygulamasını gerektirmez. Anestezi gerektirmez.