KRONİK PROSTAT İLTİHABI ve OZON TEDAVİSİ

KRONİK PROSTATİT ve OZON TEDAVİSİ

Kronik prostatit oluşumunda ve gelişmesinde, enfeksiyon, durdurulamayan enfeksiyon önemli bir rol oynamaktadır. Mikroorganizmaların, antibiyotiğe dirençli klonlarının oluşumu gerçekleştirilen klasik antibiyotik tedavilerinin etkinliğini azalmıştır.

Bakteriyel saldırganlık ve patolojinin ortadan kaldırılmasında en umut verici yöntemlerden biri tıbbi ozon kullanımıdır.

Ozon tedavisinin önerilen yöntemleri

Ozonlanmış serum fizyolojik ve/veya kanın damardan verilmesi;

Rektal( makattan) ozon verilmesi

Üretra içerisine ozon veya ozonlanmış yağ verilmesi ve eş zamanlı olarak Prostat masajı.

Uygulanan tedavinin etkinliği, klinik semptomların gerilemesi, prostat sıvısında mikroflora  artışının olmaması, dinamik ultrasonografi de prostat salgılanmasının viskozitesinde değişikliklerin saptanması ile  değerlendirilir.

Kronik prostatit vakalarının ozon ile tedavisi ile hastaların çoğunda  3-6 gün içerisinde gerek laboratuar ve gerekse klinik düzelme oluşmaktadır.

Kronik prostatit oluşumunda en önemli mekanizmalardan biri   prostatın out flow  kanallarının tıkanmasına bağlı
prostat sekresyonunun akamaması  ve prostatın dolaşım bozukluklarıdır.

Bu nedenle, Kronik Prostatit tedavisinde başarılı sonuçlar oluşturacak tedavilerin

1. Prostatın out-flow kanallarında düzelmeler sağlaması
2. Durağanlaşmış olan prostat sekresyonunun akışkanlığını sağlaması
3. Prostat dokusunun mikrodolaşımını düzeltmesi gerekmektedir.