CERRAHİ SÜNNET

CERRAHİ SÜNNET

Antropolog Ashley Montagu’nun da savunduğu gibi sünnet, 6000 yıl önce antik Mısır’da yapılan bir işlemdir. 4000 yıl önce Eski Ahit’te ise, doğumun sekizinci gününde dini sünnet uygulamasına atıf yapılmıştır.
Erkek çocuklarda penis glansını (başını) örten sünnet derisinin (prepisyumun) belirli bir şekil ve ölçüde cerrahi işlem ile çıkartılması ameliyatıdır sünnet.
Sünnetin Kabul edilen faydaları ;
a)Fimozis: Sünnet derisi darlığı olan bu durum sünnet yapılarak tedavi edilir.
b)Parafimozis: Sünnet derisinin, penisin baş kısmının altında bir boğum yaparak, glansı (penis başını) boğması, tedavi sünnettir.
c)Balanit: Glansın (Penis başının) inflamasyonu (iltihabı), sünnetsizlerde daha sıktır.
d)Üriner Sistem (İdrar yolları) enfeksiyonları: Sünnetsiz çocuklarda daha sık görülmektedir. Bunun nedeni, sünnet derisinin, bu enfeksiyonlara yol açan bakterilerinin üremesi için uygun bir ortam sağlamasıyla açıklanmıştır.
e)Penis Kanseri: Nadir görülen bir kanser türü olup sünnet olmayan erkeklerde daha sıktır.
f)Rahim Ağzı Kanserleri: Eşleri sünnetsiz olan kadınlarda daha sık görülür.
g)Cinsel yolla bulaşan hastalıklar: Sünnetsiz erkeklerde görülme oranı daha sıktır.
Sünnet Ne Zaman Yapılmalıdır;
Sünnet genellikle ergenlik çağı öncesinde yapılmaktadır.
Ancak son yıllarda yeni doğan dönemi dediğimiz dönemlerde tercihen doğum sonrası ilk iki hafta olmakla birlikte ilk altı ay içerisinde cerrahi işlemin kolaylığı, bebekte yara iyileşmesinin çabuk olması, sünnet sonrası bakımın kolaylığı ve psikolojik bir travmaya yol açmaması nedeniyle en ideal yaş olarak kabul edilmektedir. Özel Otağtepe Tıp Merkezi Genel Cerrahi Biriminde sünnet öncesinde hekim ve kahraman öncelikle görüşerek sıcak bir iletişim kurulmaktadır. Sünnet konusunda çocuk doğru bir şekilde yaşına uygun olarak bilgilendirilir. Çocuğun ve ailenin tam olarak ikna edilmesi bizim için çok önemlidir. Çocuğumuzun ikna edilirliği tam olarak gerçekleşmemesi durumunda sedoanaljezi ile sünnet yapılmaktadır.

Sünnet Ne Zaman Yapılmamalıdır ;
Hipospadias :
İdrar (işeme) deliğinin, olması gerekenden daha aşağıda ve sünnet derisinin yarım
olduğu toplumumuzda,Peygamber sünneti olarak adlandırılan durumda sünnet yapılması, bu çocukların ameliyat şansını kaybetmesine neden olur, yada çok daha ciddi sıralı ameliyatlar yapılması sonucunu doğurabilir.

Ürogenital (üreme ve boşaltım sistemini ilgilendiren) dogumsal hastalık durumlarında

Pıhtılaşma bozukluğu gibi, kanamaya eğilimi olan hastalıklarda
(Ör: Hemofili Hastalığı)

gerekli tetkikler yapılıp, kesin teşhis konulmadan sünnet yapılmamalıdır.

Sünnette Prensipler;

Her çocuk yapılacak işlem hakkında bilgilendirilmeli, bu işlemi kabul etmesinden sonra girişim yapılmalıdır.

Sünnet yapılan yer ve aletlerin, sterilizasyon, asepsi, antisepsi diye tanımladığımız,
mikrop içermeyecek şekilde işlemlerden geçilerek hazırlanması ve bulaşıcı hastalıklar göz ardı edilmeden sünnet yapılması gerekmektedir.

Sünnetin Yetkisiz ve Bilinçsiz Ellerde, Uygun Olmayan koşullarda Yapılması halinde Karşılaşılabilecek Problemler;

· KANAMA

· ŞEKİL BOZUKLUĞU

· KALICI SAKATLIK

· KÖTÜ YARA İYİLEŞME DOKUSU

· ENFEKSİYON (İLTİHAPLANMA)

· KAN YOLUYLA BULAŞAN HASTALIKLAR (HEPATİT B, HEPATİT C, AİDS)

· FONKSİYON BOZUKLUKLARI

· PENİSİN TAM OLARAK KAYIP EDİLMESİ

Bu ortamda, çocuğunuzun sünnetinden önce yapılması ve bilinmesi gerekenler;

1. Sünnet öncesi çocuğunuza herhangi bir muayene sırasında penisinde bir problem olduğu söylenmişse, doğuştan yarım sünnetli (Peygamber Sünnetli) ise yada bilinen bir kan hastalığı varsa, mutlaka tarafımızdan muayenesi gerekmektedir

2. Sünnet korkulacak bir girişim değildir. Çocuğunuza sünnet olacağını mutlaka söyleyin

3. Yapılacak işlemle ilgili kesinlikle yalan söylemeyin.
(Çünkü yapacağımız cerrahi girişim sırasında kuş uçmayacak ve boncuk takılmayacak!) Çocuğunuza kesinlikle canının acımayacağını söyleyin.

4. Sünnetin yapılması için gerekli olan süre normal şartlar altında 25-30 dakikadır, Bu sürenin, en az 10 dakikalık bölümü, bölgesel anestezi (uyuşturma) işleminin yapılmasından sonra, tam uyuşmanın oluşması için geçen süre oluşturmaktadır. Bundan sonra, sünnet derisi cerrahi olarak çıkartılır, bu işlem kanama kontrollü ve damar uçları bağlanarak yapıldığı için kansızdır ve yara dudakları dikilerek birbirine yaklaştırılır, açık yara bırakmayacak şekilde, sünnet işlemi bitirilir.

5. Sünnet sonrasında çocuğunuzun geldiği gibi giyinerek gitmesi; normal hayatına ve sünnet eğlencesine devam etmesi sağlanacağı için, kıyafetleri ile birlikte mutlaka normal bir pantolon ve her zaman kullandığı türde bir iç çamaşırının, eğer bebek ise yedek bezinin, yanınızda olması yeterlidir. Travma (çarpma-vurma) pansuman ve temiz bakımına dikkat etmek kaydıyla, Sünnet sonrası, bizim güvencemiz ve sorumluluğumuz altında, kendi düğününde yatmadan, eğlenebilmesi, arkadaşları ile birlikte olması idealimizdir.!
Özel Otağtepe Tıp Merkezi Genel Cerrahi Biriminde sünnet bir eğlencedir. Tüm aile birleşenleri ile birlikte

SÜNNET YAŞAM BOYU BİR KEZ YAPILACAK BİR AMELİYATTIR, BİLGİSİZ, YETKİSİZ KİŞLER TARAFINDAN UYGUN OLMAYAN ŞARTLAR ALTINDA VE ORTAMLARDA YAPILDIĞINDA TELAFİ EDİLEMEYECEK SONUÇLAR DOĞURABİLİR.!

Özel Otağtepe Tıp Merkezinde(Kavacık-Beykoz) uzman kadromuz ve antiseptik koşullarda, ekonominize uygun bu mutlu gününüzü yaşayabilirsiniz.