Şeker Hastalığı( Diyabet) ve Ozon Tedavisi

Ozon( O3), pentoz fosfat siklusunu ve aerobik glikolizi uyararak glukozun hücre zarlarından nüfuz etmesini kolaylaştırır yani dokulara şeker girişini artırarak kan şekerini azaltır.
Glutatyon üretimi artar.
Glikoz oksidasyonu ile enerji desteği restore edilir.
Lipid peroksidasyonu normale döner.

Ozon tedavisi sayesinde şeker hastalarının tedavide gereksinmesi olan ilaç dozları düşmektedir. Diğer yandan diyabetin komplikasyonlarının gelişmesi de engellenmektedir.
Ozon (O3), Şeker hastalarında dokularda sorbitol birikimi nedeniyle oluşan katarakt, nöropati, mikroanjiopati ile glikozaminoglikan birikmesi sonucu gelişen eklem sorunlarının meydana gelmesi olasılığı çok azalmaktadır.

Diğer yandan immun sistemin uyarılması sonucunda özellikle insüline bağımlı şeker hastalığında pankreasta hücre yıkımı azalmaktadır.

Ozon tedavisi uygulanan hastaların kan şekeri dikkatle izlenmelidir. Çünkü ozon tedavisi sonucunda kullanmaları gereken ilaç dozu çok azalmaktadır.

Kan şekerinde düzene girme yanında hastaların genel durumunda düzelme, iş gücünde artış ve uykusunun düzene girmesi görülür. Hücresel immunite de artış yanında antioksidan savunma gücünde de artış görülür. Bu da şeker hastalarının korkulu rüyası olan mikrobik hastalıklara yakalanma konusunda başarı sağlamaktadır

3-6 ayda bir tekrarlanan ozon terapi kürlerinin yapılması önerilir ve hiçbir yan etki gözlenmemiştir.