Özel Otağtepe Tıp Merkezi Noninvaziv Kardiyoloji Bölümü

Uz.Dr.  yönetiminde poliklinik hizmeti vermenin yanı sıra;

1)     Eforlu EKG,

2)     Ekokardiografi ve stres ekokardiografi

3)     Ritim Holter (24 saat EKG takibi)

4)     Tansiyon Holter (24 saat tansiyon takibi)
5)     Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi SPECT uygulamaları da yapmaktadır
.

Bölümün özel ilgi ve çalışma alanı Koruyucu Kardiyolojidir. Bunun için, radyoloji ve biyokimya laboratuvarı ile ortak çalışarak, hastalık ve risk taraması, değerlendirilmesi ve takibi yapılmaktadır.

Bölümün asıl amacı bireyleri kalp damar hastalıklarından korumak, hastalık ortaya çıkmış ise durdurmak, tedavi etmek ve hatta geriye döndürmektir.

Yapılan çalışmalarda olası angiografi ve diğer ileri tetkik ve tedavilerin gerektiği durumlarda anlaşmalı olduğumuz hastanede bu çalışmalarda kurumsal güvencemiz ile ve SGK üzerinden devam ettirilmektedir.

Kardiyoloji bölümümüzde yapılan işlemler hakkında daha ayrıntılı bilgilere web sayfamızın hizmetlerimiz kısmından ulaşabilirsiniz.

EKOKARYİYOGRAFİ

Ekokardiyografi,  insanların duyma sınırlarının dışındaki ultrasonik ses dalgalarının bir cihaz aracılığıyla vücuda yollanarak kalp, kalp kapakları ve kan damarlarının incelenmesi ve bu ses dalgalarının organlardan yansımalarının görüntü olarak kaydedilmesidir. Noninvazif bir yöntemdir ve kullanılan ses dalgasının hastalara bilinen hiçbir zararı yoktur.
Ekokardiyografi ile kalp hareketleri çeşitli açılardan görüntülenir. Aynı zamanda Doppler ve renkli akım yöntemleri ile kan akımına ait ölçümler yapılır. Kalp kasının hareketleri, kasılma gücü değerlendirilerek kalbin pompalama gücü ölçülür. Bu sayede kalp kapaklarının yapısını, kalp duvar hareketini, kalp duvarında beslenme bozukluğunu, daha önce geçirilmiş kalp krizi olup olmadığını, kalp kapaklarındaki yapısal bozukluklar( dejeneresans) ve fonksiyon bozukluğunu, kalp boşluklarının yapısını ve kalbin içinde kanın hareketinin incelenmesiyle kalp kapağı ve kasının fonksiyonunu değerlendirmede çok önemli bilgiler sağlar.

Ekokardiyografi aşağıda belirtilen durumlarda yaygın olarak kullanılmaktadır:

Koroner arter hastalığının tanısı takibi ve uygun tedavinin seçilmesi,

Kalp kapak hastalığı tanısı, takibi ve uygun tedavinin seçilmesi,

Yüksek kan basıncının(hipertansiyon) kalbe etkisinin incelenmesi,

Kalpten çıkan büyük damarların yapısının incelemesi,

Sistemik hastalıklarda kalbin etkilenmesinin değerlendirilmesi,

Doğumsal kalp hastalıklarının tanısı,Kullanılan bazı ilaçların kalbe olası etkisinin takibi,

Tromboembolik olaylarda emboli kaynağının aranması,

Kalp ameliyatları sırasında ve hemen sonrasında, uzun süreli takiplerinde.

Ekokardiyografi nasıl yapılır?

Ekokardiyografi için rahat kıyafetler giyiniz. Ekokardiyografi kardiyolog doktor tarafından yapılacak ve ortalama 30 dakika sürecektir.

Ne yapmalıyım? 

Stress ekokardiyografi yapılacaksa almakta olduğunuz ilaçları kesip kesmemeniz gerektiğini doktorunuza danışınız.

Stress ekokardiyografi için 4 saatlik açlık gerekmektedir.

Egzersiz yapılacaksa uygun kıyafet, spor ayakkabı ve havlu getiriniz.

Ekokardiyografi öncesinde herhangi özel bir hazırlığa gerek yoktur.

Kan basıncının(tansiyon) gün içinde nasıl seyrettiğini bilmek, ¡laç tedavisi ile tam olarak hipertansiyonun kontrol altında olup olmadığını tayin etmek, gece uykuda olması beklenen kan basıncında düşmenin olup olmadığını saptamak ve beyaz gömlek hipertansiyonunu araştırmak gerekli olabilir.

Bu durumlarda “sürekli kan basıncı ölçüm sistemi” kullanılır (ABPM=Ambulatory Blood Pressure Monitor).

Bunun için küçük bir cihaz hastaya takılarak manşonu kola sarılır ve kişi normal günlük yaşantısına

döner. Cihaz, hastanın normal yaşantısı sırasında 24 saat süreyle ve planlanan belli aralıklarla tansiyonu ölçerek kaydeder.

Süre sonunda hastadan cihaz çıkarılır ve kaydedilen bilgiler bilgisayarda değerlendirilir, böylece bütün bir gün boyunca kişinin tansiyon profili ortaya çıkarılır.

EGZERSİZ TESTİ (EFORLU EKG)

Koroner kalp hastalığının tanısındaki önemli testlerden biri de EFORLU EKG) EGZERSİZ TESTİ)’dir.
İstirahat halinde çekilen elektrokardiyogramlar (EKG) bazen  gerekli olan bilgileri sağlamayabilir. Bu nedenle bazı hastalara efor yaptırılarak EKG kaydı alınır; ve bu teste “egzersiz testi ” (EFORLU EKG) denir. Bu testin invazif olmayışı, komplikasyon riskinin düşüklüğü, dinamik, kolay uygulanabilir ve tekrarlanabilir olması gibi avantajları egzersiz testinin klinik kardiyolojide en çok uygulanan testler arasında yer almasına neden olmuştur. Hastaya egzersiz yada koşu bandında veya bisiklet üzerinde yaptırılabilir. En sık kullanılan yöntem treadmill (koşu bandı) yöntemidir.

Egzersiz testi sırasında hastanın yanında test sonuçlarının yorumunu yapan bir doktor ve egzersiz testi sırasında bilgi ve deneyimi olan bir teknisyen ve/veya hemşire bulunmaktadır.

Testin Amacı;

Egzersiz testinde amaç hastanın yaşı ile ilişkili olarak belli bir hastanın kalbini belirli bir kalp atım hızına ulaştırıp kalbin efor sırasında beslenmesinde bir bozukluk olup olmadığını gözlemektir.

Testin kullanıldığı durumlar;

Kalp hastalığı şüphesi olan ve istirahat EKG’si normal olan atipik yakınması olanlarda,
Daha önce koroner kalp rahatsızlığı geçiren hastaların fonksiyonel kapasitesinin ve egzersize yanıtının izlenmesi,
Bazı kalp kapak hastalarının fonksiyonel kapasitelerinin değerlendirilmesi,
Kalp ritm bozukluğu olan hastaların egzersiz ile ortaya çıkan yakınmaları ve tekrarlayan ritm bozukluklarının tespiti,
Bazı meslek gruplarında (pilot, itfaiye, toplu taşım aracı şoförleri vb.) koroner arter hastalığı riski taşıyan yakınmasız kişilerin değerlendirilmesi,
Hipertansif kalp hastalığı olup yoğun egzersiz yapmayı arzu eden hastalarda efor testine kan basıncı yanıtının değerlendirilmesi.

Egzersiz testi öncesinde hasta hazırlığı;
Hasta test sırasında rahat koşmayı engelleyecek nitelikte giysiler giymemelidir.Tercihen spor kıyafetlerini birlikte getirmesi önerilir.Teste doğru yanıt alabilmek için bazı ilaçların test öncesinde kesilmesi gerekmektedir. Bu nedenle hastanın varsa kullanmakta olduğu ilacı doktoruna bildirmesi gereklidir.

Testin uygulanması;

Test öncesinde EKG kaydı için hastanın göğüs kafesine elektrotlar yerleştirilir.Hasta efor testi bantı üzerinde nasıl yürüyeceği konusunda bilgilendirilir.Test sırasında bantın hızı ve eğimi belli zaman aralıklarında otomatik olarak arttırılarak hastanın işlem öncesi yaşına göre belirlenmiş maksimal kalp hızına ulaşması sağlanır.Bu sırada hastanın yakınmaları, kan basıncı ve EKG değişiklikleri takip edilir. Eğer hastada maksimal kalp hızına ulaşamadan anormal kabul edilen yakınma ve değişiklikler olursa test erken sonlandırılır. Daha sonra test sırasında elde edilen EKG kayıtları ve kan basıncı ölçümleri kardiyoloji uzmanı doktor tarafından değerlendirilir.

Hasta test sırasında rahat koşmayı engelleyecek nitelikte giysiler giymemelidir.Tercihen spor kıyafetlerini birlikte getirmesi önerilir.Teste doğru yanıt alabilmek için bazı ilaçların test öncesinde kesilmesi gerekmektedir. Bu nedenle hastanın varsa kullanmakta olduğu ilacı doktoruna bildirmesi gereklidir.

Egzersiz testinde amaç hastanın yaşı ile ilişkili olarak hastanın kalbini belirli bir kalp atım hızına ulaştırıp kalbin efor sırasında beslenmesinde bir bozukluk olup olmadığını gözlemektir.

Ritim Holter, Kalp atımlarının elektrokardiyografik olarak en az 3 kanal üzerinden 24 saat boyunca kayıt edilmesidir. Çoğunlukla kişinin normal günlük hayatı sırasında kalp ritmini izlemek için kullanılır.

Kullanım alanları:

  • Kalp ritim bozukluklarının tanısında,
  • Şikayet  oluşturmayan kalp damar hastalıklarının tanı ve tedavisinin değerlendirilmesinde,
  • Ritim veya damar hastalıklarında tedavinin izlenmesinde,
  • Hastanın birtakım şikayetlerinin (özellikle bayılma) kalp ve damar sitemi ile ilgili olup  olmadığının araştırılmasında,
  • Kalp atımlarının uzun süreli kayıt edilmesi ile ritim bozuklukları ve gün içinde kalp hızının en yüksek ve en düşük değerleri saptanabilir, böylece en uygun tedavi şekli saptanır.

Cihaz yaklaşık olarak bir cep telefonu büyüklüğündedir ve bir kemer ile bele veya boyuna bağlanan bir cihaz olup 3,4 adet kablosu, elektrotlar (yumuşak plastikten yapılı 3-4 cm çapında yapışkanlı malzeme) aracılığı ile vücuda takılır.

Kişi günlük normal yaşamını sürdürürken cihaz planlanan zaman boyunca kalp elektrosunu kaybeder.

Süre sonunda cihaz çıkarılarak alınan kayıtlar bilgisayarda analiz edilir.

Bu alet sayesinde muayene sırasında görülmeyen fakat gün içerisinde kısa süreli olup geçen

çarpıntılar, göğüs ağrıları, baygınlık hissi gibi kalpten kaynaklanan tüm ritim bozuklukları tespit edilebilir.

Holter tetkikinden önce özellikle doktorunuza almakta olduğunuz ilaçları tetkik öncesinde kesmeniz gerekip gerekmediğini sormalısınız.

Holter cihazı takıldıktan sonra özellikle şikayetinizi oluşturan olayları tekrarlayın, Örneğin şikayetiniz kahve içince oluyorsa kahve için veya merdiven çıkınca oluyorsa merdiven çıkın vs.

Bu tetkik süresince cihaz hiçbir şekilde çıkarılmamalıdır, hekiminiz tarafından takılan cihaz yine

hekiminiz tarafından çıkarılacaktır. Tetkikin hastaya hiçbir yan etkisi yoktur.

MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ( TALYUM TESTİ) SPECT

Miyokard perfüzyon sintigrafisi, kalp kasına ulaşan kan seviyesini değerlendiren ve kişide kalp damar hastalığının olup( İskemik Kalp Hastalığı) olmadığını ortaya çıkaran bir görüntüleme testidir.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi (talyum testi) nedir ?

Miyokard perfüzyon sintigrafisi, stres testinden( egzersiz veya farmakolojik) ardından düşük miktarda radyasyon içeren radyoaktif madde damardan verilmektedir. Verilen radyoaktif ilaç kan yoluyla kalp damarlarına ve kalp kasına ulaşmaktadır.  Özel bir kamera ile verilen bu maddenin kalp kası üzerinde nasıl dağıldığı ölçülmektedir.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi yöntemi kalp damarlarında bulunan tıkanıklık ya da daralmaların ve kalp kasının kan ile beslenme oranının tespit edilmesinde kullanılan en etkili yöntemlerinden biridir.
Miyokard perfüzyon sintigrafisi güvenli bir işlem midir?

Test sonucunda vücudunuzun maruz kalacağı toplam radyasyon miktarı, bir röntgen filmi kadardır.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi öncesi nelere dikkat etmelisiniz?

  • Randevu saatinizden önce en az 4 saat süreyle bir şeyler yeyip içmeyiniz.
  • Kalp hastalığı, hipertansiyon, şeker hastalığı vb. nedenlerle kullanmakta olduğunuz ilaçlarınızı ortalama testten 2 gün öncesinde kullanmayınız.
  • İşlem günü rahat bir kıyafet ve ayakkabılar ile dinlenmiş olarak geliniz.
  • Eğer farmakolojik stres testi uygulanacak ise çay, kahve çikolata gibi gıdaların kullanımına birkaç gün öncesinden ara veriniz.
  • Miyokard perfüzyon sintigrafisi, hasta için ciddi bir risk içermeyen, sonuçlarının güvenilirliği defalarca kanıtlanmış bir testtir.