Sinir Tuzaklanmaları;

Canlılarda adalelere hareket etme  ve hissetme kabiliyetini sağlayan sinirlerdir. Sinirlerelektrik kabloları gibi omurilikten başlar ve nerede görevli ise o bölgeye doğru ilerler. Beyinden gelen komutlar bu yolla organlarımıza ulaşır. Sinirlerin omurilikten ayrılma noktasında sıkışmasına genellikle fıtık olarak bilinen disk herniasyonları neden olurken aslında sinirin omurilikten sonraki yolu üzerinde gelişen sıkışmaları daha sık olmaktadır.Sinirler, bağ doku, adale ve kemiklerin arasında kalan kanallarda ve tünellerde ilerler. Sinirin bu tünellerde sıkışmasına sinir tuzaklanması adı verilir. En sık görüleni el bileğinde gelişen Karpal Tünel Sendromudur.

Karpal tünel el bileğinde tabanda kemiklerin tavanda ise karpal ligaman denilen bilezik gibi bir bantın arasındadır. Median sinir bu tünel içinden ele uzanır. Median sinirin görevi baş, işaret ve orta parmağın tamamının duyusunu ve elimizi kapatmamızı sağlayan baş parmak hareketlerini sağlamaktır. Bu sinir üzerindeki bant kalınlaştığında, çevre dokularda ödem olduğunda , kist geliştiğinde sıkışabilir.

En sık orta yaşlı kilolu kadınlarda gelişir. Obezite, menapoz, diyabet, guatr, daha önce el bileğinde kırık gelişmesine bağlı yeni gelişen iyileşme dokusu nedenleri arasındadır.
Hastalar özellikle geceleri artan el bilek ağrısı, parmaklarda uyuşukluk, keçelenme hissi, elini kullanırken güçsüzlükten şikayet ederler. Hastalığın ileri safhalarında başparmak adelesinde erime ve elde ciddi kavrama azlığı gelişir.

Tanıda muayene ve EMG önemlidir. Eğer hafif düzeyde sinir sıkışıklığı saptanırsa ilaç, istirahat ve bileklik ile tedavi edilebilir. Orta ya da ağır sinir sıkışmalarında ise muayeneye bağlı olarak cerrahi tedavi önerilir.

KTS (Karpal Tünel Sendromu) ameliyatı lokal anestezi ile yapılan hastanede yatış gerektirmeyen ve kısa süren bir işlemdir. Sinirin altında sıkıştığı bant kesilir ve sinir serbestleştirilir. Hasta 1 hafta sonra elini eskisi gibi kullanabilir.