Çocuk Hastalıkları

Özel Otağtepe Tıp Merkezi  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi

Uz. Dr. yönetiminde 

0-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin tetkik, tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerini vermek üzere organize olmuştur. Doğumdan başlayarak tüm çocukluk dönemi hastalıkları alanının deneyimli  çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ile alt dallarda uzmanlaşmış hekimler tarafından muayene, tetkik ve tedavi edilmektedir.

Çocuklarımızın doğumundan itibaren gerekli tüm takipleri ve gerektirdiği anlarda ise tedavileri hem ayaktan olarak polikliniklerimizde hem de yatarak anlaşmalı olduğumuz hastanelerimizde yapılabilmektedir. Acil tıbbi durumlarda ise tüm birimlerimizdeki acil servislerimiz çocuklarımıza yeterli müdahalede bulunacak personel ve donanıma sahiptir.
Bölümün en önemli hedeflerinden biri de anne sütü ile beslenmenin bebeğin gelişimindeki önemini unutturmamaktır.Bu yüzden, tüm bebeklerimizin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeleri konusunda tüm hemşire ve hekimlerimiz çaba gösterilirken, kadın hastalıkları ve doğum bölümünden de destek alınmaktadır.Ayrıca, tüm yenidoğan bebeklerimizden topuktan kan alınarak fenilketonüri ve hipotiroidi taraması yapılmaktadır.