Ulnar sinir bilek seviyesinde tuzaklanması

(Guyon kanalı tuzak nöropatisi)

Bilek hizasında yer alan Guyon kanalının içerisinden elin son iki parmağını çalıştıran Ulnar sinir geçmektedir. Ulnar sinir bilek seviyesinde tuzaklanmaya oldukça hassastır. Motor ve duyu bulguları birlikte yada yalnız başına ortaya çıkar. Tanı muayene ve EMG ile konur.

Bazen Karpal Tunel Sendromu ile birlikte olabilir.

Tuzaklanma nedenleri kronik meslek travması, kitleler, hamatum ve pisiform gibi bilek kemikleri kırıkları ve anatomik varyasyonlardır. Bilek seviyesinde tuzaklanmada küçük ve yüzük parmak yüzlerinde duyu kaybı ve elin ulnar sinir tarafından çalıştırılan intrinsik adalelerinde zayıflık ve atrofi (erime),  buna bağlı pençe el görülmektedir.

Guyon kanalında sinir en çok ganglion nedeniyle basıya uğrar. Klinik olarak kubital tünel sendromuna benzer ancak fizik muayenede fleksör karpi ulnaris ve 4.-5. parmakların fleksör digitorum profunduslarının motor fonksiyonları normal olarak bulunur. Duyu kusuru elin palmar yüzünde saptanır çünkü dorsal kutanöz dal bileğin proksimalinden ayrılır.

Tedavi:  Splint kullanımına ve tedaviye cevap vermeyen hastalarda cerrahi tedavi uygulanır.