“Güzel, salt güzelin kendisi için arzulanabilir olandır" Aristoteles

Güzellik, parçaların toplamının zihinsel bir bütünlüğüdür. Bu bütünlükte  saç ve saçlı bölgelerimiz oldukça önemlidir.

Her gün yaklaşık 50-100 kadar saç telinin dökülmesi fizyolojik bir olaydır. Bunun üzerindeki oranlarda saç dökülmesi  normalden sapan patolojik bir olay olup tıbbi adı “alopesi” denilen tablonun oluşumuna neden olur.

Saç niye dökülür; niye bazı insanlar  saçları ile mutlu bir şekilde yaşamlarına devam ederken bazılarımız ise saçlarımızı kaybederiz? Bunun en önemli sebebi genetik faktörler, hormonal faktörler ve çevresel faktörlerdir.

Bilim ve teknolojideki ilerlemeler insanın ve insanlığın mutluluğuna hizmet etmelidir.

Hem erkeklerde hem de kadınlarda uygulanabilen ve lokal anestezi altında yapılan saç ekimi, kelliğe kesin ve kalıcı çözüm sunan cerrahî bir işlemdir. Bugün tüm dünyada 2 yaygın yöntem ile saç ekimi yapılmaktadır:

1.FUE (folliculer unit extraction)

FUE kulağın hizasından başlayıp başın arka tarafı ve enseyi içine alarak diğer kulağın hizasına kadar uzanan bölgeden alınan saç kökleri saçsız alananakledilir.
FUE tekniğinde saç köklerinin alınacağı bölgede ameliyattan hemen önce saçların çok kısa kesilmesi gerekmektedir.

Bir micromotora bağlı  0,7 – 0,9 mm çaplı yuvarlak bir bisturi, bir kulağın üzerinden başlayıp ense üzerinden geçen ve diğer kulağın üzerine kadar uzanabilen bölgeden çok sayıda saç kökleri (greft )tek tek toplanır. Alınan greftler mikroskop altında tiplerine göre gruplandırılır ve özel hazırlanmış solüsyonda bekletilir ve ekime hazır hale getirilir.

Daha sonra saç ekiminin yapılacağı bölgeye elde edilen greftlere uygun olarak mikro kanallar açılır. Üzerinde 1, 2 veya 3 saç kökü bulunan bu ”mikrogreft”ler, saçsız alanda yine lokal anestezi altında açılan çok küçük kanallar içine belli bir metod ile yerleştirilir. Bu metod hem saçların çıkış yönünü ayarlamayı hem de eldeki mevcut saç kökü sayısını en ideal şekilde yerleştirmeyi amaçlar. Bu, saçlar uzadığında oluşacak görüntünün çok doğal ve estetik görünmesi için kaçınılmazdır.

Saç ekiminde ilk 2 – 3 saat greftlerin alım sürecidir ve bu süre içinde hasta yüzüstü yatar.

Ekim süreci ise yine greft miktarına bağlı olmak üzere 2 – 4 saat sürebilir. Bu süre içinde hasta sırt üstü ve başı hafif yüksek durumda yatar.

Fue tekniği ile saç ekimi yaklaşık 8-10 saat süren bir çalışmadır. Bu çalışmanın sonunda en az nakledilen greft sayısı 2500-3000 grefttir. Bu sayı 2 ile  çarpılır toplam saç sayısı 6000 – 7000 arasıdır.

Ekim süreci bittikten sonra ekim yapılmış alan açık bırakılır, greft verici alan ise ertesi gün açılmak üzere bir pansuman ile kapatılır. Pansuman ile kapatılmış bu alandan ilk gün sızıntılar olabilir, bu normal bir durumdur.

Saç ekimi tamamen dökülmüş ya da seyrelmiş alanlara uygulanabilir. Ekilen saçlar, genetik olarak dökülmemeye kodlanmış bölgeden alındıkları için hayat boyu kalıcıdırlar.

2.FUT ( folliculer unit transplantation)

Bu yöntemde saç grefti ense bölgesinden çıkarılan saçlı deri parçasıyla toplu halde alınır. Sonra bu parçada ki saç folikülleri tekli hale getirilir. Tekli hale getirilen saçlar saç yönüne uygun kanallar açılarak saçsız bölgeye  nakledilir.

Kliniğimizde saç ekimleri FUE TEKNİĞİ KULLANILARAK DENEYİMLİ EKİPLERİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.

SAÇ EKİMİ ACISIZ VE AĞRISIZ BİR İŞLEMDİR.  SEANSTA 6000-7000 SAÇ TELİ EKİLEBİLMEKTEDİR.

SAÇLAR ÖMÜR BOYU DÖKÜLMEYEN ALANDAN ALINDIĞI İÇİN EKİLEN SAÇ DÖKÜLMEZ.

Ekim yapılmış olan alan herhangi bir pansuman ile kapatılmayıp açıkta bırakılmaktadır.
Bu nedenle bu bölgenin 1 hafta boyunca herhangi bir yere sürtünmesinden veya travmaya maruz kalmasından  sakınılmalıdır.
 İlk 1 hafta boyunca kasket, şapka, bone gibi aksesuarlar kullanılmamalıdır.
Saç ekimini takip eden ilk 2 gün alın ve yüz bölgesinde şişme olmaması için yarı oturur vaziyette uyunması gerekmektedir. Uyku sırasında saç ekilen bölgenin yastık ya da çarşaflara değmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Saç ekimini takip eden ilk gün boyunca alkollü içecek kullanılmamalıdır.
Ameliyattan 48 saat sonrasına kadar Aspirin ve kan sulandırıcı diğer ilaçlar, ayrıca Omega-3  alınmamalıdır.
İlk pansuman ve ilk yıkama
Saç greftlerinin alındığı  yani başın arka ve yan tarafları ameliyat sonrası bir pansumanla kapatılmaktadır. Saç ekimini takip eden ilk gün bu bölgede sızıntılar olabilir. Bu tamamen normal bir durumdur.

Saç ekiminin ertesi günü kontrol ve pansuman için gelinir. İlk yıkama saç ekimini takip eden 48-72  saat içinde yapılır. İlk yıkama, ekim alanı henüz çok taze olduğu için şampuan ile değil, köpüren antiseptik bir madde ile yapılır ve hastaya yıkamayı nasıl yapacağı açıklanır. Daha sonraki yıkamalar ve ekim alanına yapılması gereken masaj gün aşırı hastanın kendisi tarafından yapılır . Saç ekiminin ertesi gününden itibaren saç ekilmiş alanda greftlerin üzerinde kabuklar oluşur. Bu kabuklar 10 gün civarında, tekrarlanan yıkamalarla birlikte kendiliğinden düşer. Kabukların kendiliğinden düşmesi beklenmeli ve kesinlikle tırnakla kazınıp düşürülmeye çalışılmamalıdır. Greft lerin alındığı alan ise 4 – 5 gün civarında iyileşir.
Ekilen saçların büyük bir bölümü ekildikten 7 – 10 gün sonra geçici olarak dökülmeye başlar. Dökülme süreci 1 ay kadar sürebilir.

Saç ekimi sonrasında yapılan PRP uygulaması ile saçların tekrar çıkma süreci kısaltılabilir ve ekilen kökler güçlendirilebilir.
Ekilen tüm saçların çıkması ve kesin sonucun görülmesi 9 – 12 ay kadar bir süre alır. FUE tekniğinin en büyük avantajı, saç köklerinin alındığı alanda yara izi bırakmamasıdır.