Özel Otağtepe Tıp Merkezi Radyoloji ünitesi yüksek teknoloji ürünü en gelişmiş radyolojik digital cihazlara sahip olup tüm tanısal ve girişimsel radyolojik işlemler yapılmaktadır. Radyoloji bölümü, hasta ve doktorların tanı ve tedavi amaçlı tüm taleplerini karşılayabilecek teknik donanıma ulaşmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

Özel Otağtepe Tıp Merkezi Radyoloji bölümümüzde 500 Ma Digital Rontgen, Digital Mamografi, Digital Panoronik-sefalometrik Rontgen, C Kollu Skopi Cihazı, Ultrasonografi, Renkli Doppler Ultrasonografi ve 4D-Boyutlu Renkli Doppler Ultrasonografi hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca SGK üzerinden anlaşmalı olan kurumlarımız  ile de Nükleer Tıp Hizmetleri( Miyokard perfüzyon sintigrafisi, Troid sintigrafisi, Kemik Sintigrafisi), Manyetik Rezonans( MR, MRI), Bilgisayarlı Tomografi( BT), PET-CT hizmetlerini de ekonomik olarak vermekteyiz.

Sadece diagnostik işlemleri değil ayrıca terapötik, girişimsel işlemleri de yapabilecek bilgi ve deneyime sahip uzman hekim kadrosu ile siz halkımızın hizmetindeyiz. Hastalar özel Otağtepe Tıp Merkezinde tüm teşhis ve tedavi amaçlı işlemler sırasında bir doktor gözetimindedirler.

Haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veren Özel Otağtepe Tıp Merkezinde radyolojik raporlar hemen hazırlanarak tanı ve tedavi süreci hızlandırılmaktadır.

Ultrasonografi (US) ve Renkli Doppler Ultrasonografi

Özel Otağtepe Tıp Merkezinde 5 adet ultrason cihazı bulunmakta olup, Karın, pelvik, böbrek, tiroid, toraks, meme, kalça,göz ve kranial ultrasonografi gibi tüm ultrasonografik incelemeler yapılmaktadır. Ayrıca transrektal US, transvajinal US ve intraoperatif US verilen hizmetler arasındadır. Bu tetkiklere ilave olarak ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyonu ve biyopsiler, sıvı aspirasyonları, kateter drenaj işlemleri yapılmaktadır.

Vasküler yapılar ve kan akımı Renkli Doppler ultrason ile ayrıntılı olarak değerlendirilebilmektedir. Üst ve alt ekstremite artelyal ve venöz sistem renkli Doppler ultrason, portal Doppler, karotis ve vertebral arter Doppler, orbital ve skrotal Doppler, jinekolojik ve obstetrik Doppler, renal arter Doppler ve graft değerlendirmesi yapılan incelemelerdendir. Bu incelemeler, konusunda oldukça deneyimli doktorlar tarafından yapılmaktadır.

4D ULTRASONOGRAFİ ile GEBELİK İZLEMLERİ.

Ultrason cihazlarının çalışma prensibi, kulağın duyamayacağı yüksek frekanstaki (ultra-sound) ses dalgalarının üretilerek bir prob (transducer) yardımıyla dokuya yollanması ve daha sonrasında değişik yoğunluklardaki dokulardan yansıyan ses dalgalarının bir ekran (monitor) üzerinde görüntülenmesi esasına dayanmaktadır.
En, uzunluk ve derinlik boyutlarını içeren 3 boyutlu (uzaysal) görünümün eş zamanlı olarak (“real time özelliği”) bir monitorde görüntülenmesine olanak sağlayan en son teknolojik ürünlerdir.
Önceden üç boyutlu ultrason cihazlarıyla yapılan incelemeler ile anne rahmindeki bebeklerin hareketleri gecikmeli olarak görüntülenebilirken, 4 boyutlu ultrasonografi ile  bebeğin kaşlarını çatması, gülmesi, esnemesi,  parmak emmesi gibi hareketleri anlık ve hızlı bir şekilde izlenebilmektedir.
4. boyut ifadesi çekim sırasında, anne karnındaki bebeğin 3 boyutlu görüntülerinin fotoğraf kareleri gibi eş zamanlı görüntülenip kaydedilmesini ifade etmektedir. Kliniğimizde 2010 model son teknolojik gelişmeleri içeren dört boyutlu GE Voluson 730 pro cihazı kullanılmaktadır.VOLUSON 730 PRO
Real-Time 4D Görüntülemede Üstün Kalite ve Performans

 • Özel Volumetrik Problarla Gerçek Zamanlı 4D Görüntüleme
 • Yüksek Görüntü Kalitesi
 • Coded Harmonic Imaging
 • Compound Resolution Imaging (CRI), Speckle Reduction Imaging (SRI)
 • VCI Static, Volume Contrast Imaging
 • Real Time 4D Biyopsi (Ops)
 • VOCAL II, Volume Calculation (Ops)
 • TUI,Tomographic Ultrasound Imaging (Ops)
 • STIC, Spatio-Temporal Image Correlation (Ops)
 • Gelişmiş Arşivleme ve Raporlama Özellikleri
 • Otomatik Doku ve Doppler Optimizasyonu
 • Entegre DVD Yazıcı, USB Flash Drive
 • Advanced Ob/Gyn Ölçüm ve Hesaplama Paketi
 • Ergonomik Dizayn ve Kolay Kullanım Özellikleri

Mamografi

Mamografi meme kanserinin ve diğer iyi huylu meme hastalıklarının tanısında, X-ışınları kullanılarak gerçekleştirilen özel bir incelemedir. Mamografi hizmetleri asemptomatik hastaların tarama amaçlı incelemeleri, semptomatik meme hastalıkları olan bayanların tanısal amaçlı incelemeleri, sterotaksik preoperatif meme işaretlemesi ve konsültasyonları içermektedir.

Cihazların teknolojik özellikleri minimum radyasyon dozu ile optimal magnifikasyon ve kompresyon tekniklerine olanak sağlamaktadır. Tarama ve tanı amaçlı mammografik incelemeler için doğru ve hızlı diagnostik hizmetler veren bölümümüz galaktografi , ultrason eşliğinde meme işaretlemesi, ince iğne aspirasyonu ve biyopsiler de başarı ile gerçekleştirilmektedir.

C KOLLU SEYYAR SKOPİ

Özel Otağtepe Radyoloji bölümünde Seyyar C Kollu Skopi cihazı ve Doppler USG birlikte kullanılarak pelçok girişimsel müdahale yapılabilmektedir. Konusunda uzmanlaşmış ekibimiz birçok girişimsel işlemi en ekonomik koşullarda yapmaktadırlar.

Panoromik-Sefalometrik Rontgen

Özel Otağtepe Tıp Merkezi Radyoloji bölümünde Digital Panoromik-Sefalometrik Rontgen cihazı ile başta Ağız ve Diş Sağlığı olmak üzere her konuda hizmet sunulmaktadır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) (Yakında Hizmet ünitemiz açılacaktır)
BT bedenin herhangi bir bölümünün ayrıntılı kesitsel görüntüsünü oluşturabilmekte olup yumuşak doku hastalıklarından kırıklara kadar birçok hastalığın tanısında kullanılabilmektedir. Direkt grafi ve ultrasonografi gibi diğer görüntüleme yöntemlerinin açığa kavuşturamadığı durumlarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Ayrıca cerrahi gereksinimi azaltmak ve lezyonların doku tanısı için BT eşliğinde biyopsi ve girişimsel işlemler de yapılmaktadır

Girişimsel İşlemler
Özel Otağtepe Tıp Merkezi Radyoloji bölümünde USG eşliğinde ince iğne biopsisi, Renkli Doppler USG eşliğinde girişimsel venöz işlemler, apse drenajı ve iğne biyopsileri, C kollu Skopi Eşliğinde yabancı cisim çıkarılması, Skopi, Biopsi, Histerosalpingografi gibi girişimsel radyolojik tetkikleri gerçekleştirmektedirler.

 OTAGTEPE TIP MERKEZİ RADYOLOJİ BİRİMİNİ GÜNÜMÜZÜN SON TEKNOLOJİLERİ İLE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ.