Özel Otağtepe Tıp Merkezi İç Hastalıkları Birimi Uz.Dr.  Yönetiminde bilimsel ve modern tıp uygulamaları eşliğinde etik kurallar içerisinde ve ekonomik koşullarda hizmet vermektedir.  Haftanın yedi günü 24 saat hasta tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Özel Otağtepe Tıp Merkezi İç Hastalıkları bölümü “Hasta” merkezli sağlık hizmetinin, öncelikle sağlıklı kalmak hedefi ile tüm insanlarımızın düzenli aralıklarla muayene olarak ve danışarak onları bekleyen hastalık risklerinin azaltılması hedeflenmektedir.

Gastroenteroloji (Mide, Barsak ve Karaciğer Hastalıkları)

Bölümün amacı, sindirim sistemi yakınmaları ya da hastalığı olan kişilere teknolojik yeniliklerin desteğiyle en üst  düzeyde, kaliteli, çağdaş tanı ve tedavi hizmeti vermektir.
Gastroenteroloji bölümü, mide, barsak ve karaciğer problemi yaşayan hastalara her türlü hizmeti vermektir.  Hastalara,  tanı ve tedavinin yanı sıra danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Endokrinoloji (Hormonal Hastalıklar)

Endokrin sistem fizyolojisi ve tiroid hastalıkları, diyabet, obezite, lipidler, osteoporoz, böbrek üstü bezi  hastalıkları,  üreme endokrinolojisi, hipofiz hastalıkları ve hormonal otoimmün hastalıkları ile ilgilenen bir bilim  dalıdır.

Romatoloji (Romatizmal Hastalıklar)

Romatoid artrit, ankilozan spondilit, sistemik lupus eritematozus gibi iltihaplı romatizma hastalıklarının yanında,  ağrılı yumuşak doku romatizmaları, halk arasında kireçlenme diye bilinen osteoartrit ve benzeri hastalıklarının da  teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Nefroloji (Böbrek Hastalıkları)

Başta böbrekler olmak üzere, mesane ve idrar yollarını kapsayan boşaltım sisteminin hastalıklarını inceleyen  bilimdir. İç Hastalıkları (Dahiliye) Kliniğinin yan dal polikliniği olarak hizmet vermektedir. Pyelonefrit, Akut böbrek  yetmezliği, diabetik nefropatı, Kronik böbrek yetmezliği, glomerulonefrit vb hastalıkların teşhis ve tedavisini sağlar.

Hematoloji (Kan Hastalıkları)

Hemoglobinopatilerde tanı, tedavi ve genetik danışmanlık, lenfoma, lösemiler ve koagülasyon bozukluklarının tanı ve tedavisi gibi geniş çaplı hematoloji hizmetleri vermektedir.