VARİS TEDAVİSİ

Varis nedir?

Varis, vücuttaki toplardamarların anormal şekilde genişlemesidir. Vucudun pek çok yerinde gelişebilen varisler olmasına rağmen, alt ekstremitede ki varisleri ve bunların tedavilerini anlatıyoruz.
Varis tipleri :
Varisler 0.1 mm ile 3 cm çapında olabılırlerAna yüzeyel damardan ve bunların yan dallarından kaynaklananlar büyük varis yumakları olarak görülürler ve genelde derin toplardamarlardaki yetmezlik, darlık, tıkanıklık gibi nedenlerle ortaya çıkarlar. İnce cilt altı toplardamarlardan kaynaklanan varisler başta diz arkası olmak üzere bacağın her yerinde görülebilirler. Derin toplardamardaki yetmezlik, damar duvarının zayıf olması, ailesel yatkınlık, hormonal nedenler, ayakta durmayı gerektıren mesleklerde( öğretmenler, polisler , sürücüler ) çok görülürler.
Varis tedavisi
Tıbbi tedavi: İlaç, varis çorabı/elastik bandaj ve önerilerden oluşmaktadır. Mevcut varisin ortadan kaldırılmasından çok varisin ilerlemesine engel olmayı ve varisle ilgili şikayetleri (ağrı, şişme gibi) azaltmayı amaçlar.
 Girişimsel tedavi: Skleroterapi (iğne tedavisi), Radyofrekans(termokoagülasyon),  yüzeyel nd yag lazer tedavisini ve endovenoz lazer tedavisini kapsar. Varisin tipine ve hastaya göre uygun yöntem seçilir, İşlem süreleri genelde 15-60 dk. arasındadır.
Cerrahi tedavi: İleri derecede varıslerın lokal ya da genel anestezi ile çıkartılmasıdır ( venöz stripping+ Microflebektomi)

Skleroterapi (İğne tedavisi, Köpük Tedavisi)  

İnce bir iğne ile varisin içine girilir, damar iç yüzeyini yapıştırıcı bir ilaç enjekte edilerek hastalıklı damar yok edilir. Tek bacağın skleroterapisi 1-3 seansda tamamlanır. Her bir seans 15-30 dk. zaman alır. Skleroterapi sonrası erken dönemde elastik bandaj ve varis çorabı kullanılması önerilir .
Radyofrekans ( Termokoagulasyon ) tedavisi
İnce bir iğne ile 0.1 mm – 2 mm çapında damarlar üzerine uygulanır. Oluşan radyofrekans enerjisidamar içini yapıştırarak anında ortadan kaybolmasına yol açar. Laser tedavisine göre doku hasarı daha azdır .KliniğimizdeScleroterapi ve radyofrekans yöntemi ile varislerin tedavisinde % 90 oranında estetik ve medikal başarıya ulaşılmaktadır.

Nd- YAG Lazer Tedavisi

Varis tedavisinde kullanılan ve kullanılma oranı da gittikçe artan bir teknoloji lazer teknolojisidir. Nd-YAG lazerlerin kılcal varisde kullanılması tedavileri oldukça kolaylaştırmıştır. Bu lazer ışınları sayesinde mor, mavi ve kırmızımsı yapılardan ve hiç de estetik olmayan görüntülerden kurtulmak mümkün. Ayrıca, yaşlanmaya bağlı olarak yüzün yanak ve burun kenar bölgelerinde oluşan kılcal varisler de yine bu lazer tedavisi ile ortadan kaldırılır. Varisli bacaklar, bacak estetiği açısından elbette hoş bir görüntü oluşturmazlar.Lazerli varis tedavilerinin ardından hasta günlük yaşantısına kaldığı yerden devam edebilir.

ENDOVENÖZ RADYOFREKANS TEDAVİSİ

Varis tedavisinde değişen yeni uygulama ile ağrılı Varis damarlarından kolayca kurtulabileceksiniz.

Uygulamanın başarısı üç yıllık takiplerde % 90’ların üzerinde olup, hasta memnuniyeti % 98 civarındadır. Uygulamanın FDA onayı vardır. Yeni teknoloji ile minimal invasiv olarak Radyo Frekans kateterleri kullanılarak steril ortamda ameliyathane veya muayenehanede lokal anestezi ve renkli doppler görüntü desteği ile segmental ablasyon ( 7cm,7F ) yöntemi uygulanarak ayaktan tedavi şeklinde varisli damarların kurutulması gerçekleşmektedir.

Hastanın uygulama sonrasında hastanede yatmasına gerek kalmamaktadır. Ağrılı reflusu olan Varis Damarına diz altından iğne ile girildikten sonra, ince bir Radyo Frekans ClosureFast kateteri yerleştirilip Renkli Doppler görüntü desteği ile segmental ablasyon ( 7cm,7F ) yöntemi uygulanarak 120°C’lik bir enerji verilmektedir.

Total uygulama süresi bir hasta için 30-60 dakikayı, damara girildikten sonra 3-5 dakikayı geçmemektedir. Hastanın uygulama yapılan bacağına bandaj sarılarak 2-3 gün boyunca damar duvarının  kapalı kalmasına yardımcı olmakta ve bu süreye müteakip basınçlı varis çorabı tedavisine geçilmektedir.

Bu yöntem ile tedavi edilen hastalar bir gün sonra normal aktivitelerine dönebilmektedir. Normal kan akışı sağlandığında ağrı ve varise bağlı diğer oluşumlar iyileşmektedir. Uygulama sonrasında hastalarda morluk, şişlik ve yara izi olmamaktadır.

Özel Otağtepe Tıp Merkezinde ve Özel Medibey Cerrahi Tıp Merkezinde, Toplar damar ve varis hastalığınıza, Renkli Doppler USG ile tanı konulup, size ve damar yapınıza göre estetik ve bilimsel tedaviler planlanarak rahatsızlıklarınız başarıyla tedavi edilmektedir.  

Sklerozan bir ajan ile varis tedavisinin temeli, izole olarak bozuk varisli damarda fibrozis oluşturulması ve damarın yapıştırılarak içerisinden kan geçişinin durdurulmasıdır.

Skleroterapi( köpük tedavisi) yönteminde, çok ince bir iğne ile varisli toplar damara bir ilaç verilerek endotel (damarın en iç duvarını yapan hücreler) hasarı oluşturulur ve uygulama alanına basınç uygulanarak bu damarların iki yüzünün birbirine yapışması sağlanır.

Skleroterapi (köpük tedavisi) orta ve ince çaplı kapiller varis tedavisinde yaklaşık 60 yıldan bu yana başarı ile kullanılıyor. Son yıllarda özellikle lazer teknolojilerinde yaşanan gelişim ve Nd YAG lazer denilen 1064 nm. dalga boyundaki lazer cihazlarının bulunması sonrasında artık skleroterapiyi özellikle orta çaplı variköz damarların kapatılmasında kullanmaktayız.

Tedavide kullanılan iğnelerin çok ince olması ve öncesinde bölgenin bazı lokal merhemler ile uyuşturulması sebebiyle işlem fazla ağrı oluşturmamaktadır.
Varisli bölgenin genişliğine göre enjeksiyon sayısı ve tedavi seansı değişiyor.
Özel Medibey Cerrahi Tıp Merkezinde ve Özel Otağtepe Tıp Merkezinde/ BEYKOZ Varis nedeniyle kliniğe müracaat eden hastaların öncelikle bir uzman hekim tarafından muayenelerinin yapılasını takiben, hastalarımıza Renkli Doopler Ultrasonografi çekilerek tüm toplar damar sistemindeki normalden sapma halleri tespit edilmektedir. Derin toplardamar sistemi sağlam olan hastalarımıza damarların durumuna göre Nd YAG lazer+ Skleroterapi ve gereğinde Radiofrekans sistemleri ile ESTETİK OLARAK VARİS SORUNLARI giderilmektedir. Tedaviniz seanslar halinde yapılmaktadır.
Öncelikle çok ince ve ince damarlar lazer ile temizlendikten sonra orta çaplı damarlar için skleroterapi ve radiofrekans tedavilerine geçilmektedir.

Skleroterapi sonrasında bacak ve uygulama bölgeleri basınçlı olarak elastik bandaj ile sarılmakta ve uygulama günü sizin bacaklarınızı 40 45 derece kaldırarak dinlenmenizi tavsiye ediyoruz. Varislerin yoğunluğuna bağlı olarak birden çok seans uygulamak gerekebilir.Uygulamadan sonra kişi hemen günlük yaşamına döner.
Skleroterapinin uygulanmaması gereken durumlar şunlardır:

Gebelik
Ek hastalığı olanlar örneğin böbrek, karaciğer, akciğer yetmezliği olan hastalar.
Bacağı besleyen damarların yani arteriyel sistemin sağlıklı olmadığı hastalar
Ciddi allerjisi olan hastalar
Akut yüzeyel ve derin damar tıkanıklığı olan olgular
Kan sulandırıcı tedavi alan hastalar

Skleroterapi de oluşabilecek yan etkiler

Renk değişikliği yani hiperpigmentasyon . Yaklaşık bir yıl içinde geriler. Düzenli özel destek kremler sürülmesi ile bu süre daha da kısalabilir.
Geçici şişlik
Yer yer morarmalar
Ağrı, iğne yapılan bölgelerde hassasiyet, kaşıntı, yanma
Yüzeyel ana damarlarda tromboflebit
Derin ven trombozu ve pıhtı atması
Allerjik reaksiyonlar

ENDOVENÖZ LAZER ABLASYON(EVLA) VE ENDOVENÖZ RADİOFREKANS ABLASYON TEDAVİSİ
Varis hastalığının asıl sebebi, damarlarda oluşan yapısal bozukluğa bağlı olarak toplardamarlarda genişleme ve kapaklardan kanın geriye kaçışın olmasıdır.
Endovenöz Lazer Ablasyon ( DAMAR İÇİNDEN LAZER VE RADİOFREKANS UYGULANMASI) tekniği ile varislerinizden , lokal anestezi ve veya spinal anestezi ile ve vücudunuzda bir kesi yapılmadan tamamen kurtulabilirsiniz.
Endövenöz varis tedavi teknikleri ile varisli damar ameliyata gerek kalmadan lazer ile içten yakılıp, yapıştırılarak tam bir iyileşme sağlanır.
Hastalığın yüzeysel damarlarda oluşturduğu etki kaybolur. Varisler büyük oranda kendiliğinden geçer. Çok geç kalınan vakalarda ise tamamlayıcı olarak Ultrasonografi rehberliğinde Köpük Skleroterapi işlemi uygulanır.
Endövenöz varis tedavisinin avantajları:
İşlem sonrasında hemen günlük aktivitelerinize başlayabilir ve yürüyerek evinize dönebilirsiniz
Klasik Cerrahi tedavide sıklıkla gördüğümüz ; hastalığın tekrarlama oranı Lazer Ablasyonda çok daha düşüktür.Cerrahi tedavide başarı oranı düşüktür. (Liteeratürde % 29-71 arasında değişen başarı oranları bildirilmiştir).Endovenöz varis tedavisinin başarısı %93 – % 100 arasında değişmektedir.
Cerrahi yara izi yada dikiş olmadan çok daha estetik bir görünüm. Çünkü cilde açılan kesi kalem ucu kadardır.
Endövenöz varis tedavisinde yüksek başarının temeli;
Tanı Renkli Doppler Ultrasonografi ile detaylı olarak konulmakta ve aynı zamanda Renkli Doppler Ultrasonografi eşliğinde sebeplerin tümüne yönelik etkin tedavi yapılabilmektedir( Köpük tedavisi, mikroflebotomi)
Lazer ablasyon teknolojisinin getirdiği imkanlar deneyimli ellerde varis tedavisinde devrim niteliğinde bir değişiklik yapmıştır. Dünyada son 3 yıldaki Endovenöz Lazer Ablasyon tekniği ile varis tedavisi, yüzyıldır uygulanan ameliyat sayılarını geride bırakmıştır.
Varis şikayetiniz varsa ne aşamada olursa olsun ihmal etmemelisiniz.
Varis hastalığınız var ise size en uygun tedavi yöntemini Özel Medibey Cerrahi Tıp Merkezi Toplar damar hastalıkları birimimiz önerecektir. Kliniğimizde bugün tüm dünyada en yaygın kullanılan tüm varis tedavi yöntemleri, Nd YAG lazer, Skleroterapi, Köpük tedavisi, Radiofrekans ve Endövenöz varis yöntemleri sizin hastalığınıza uygun olarak kombine edilerek uygulanmaktadır.