Özel Otağtepe Tıp Merkezi Endoskopi Biriminde

Op Dr Mehmet Altan KAYA yönetiminde konusunda deneyimli ekibimiz tarafından endoskopik işlemlerimiz SEDASYON ile (uyutularak) yapılmaktadır.

a) Özefagoskopi ve Gastroskopi

b) Kolonoskopi

c) Rektosigmoidoskopi
d) PEG ( Perkutan endoskopik Gsatrostomi)

Fleksibl Rektosigmoidoskopi

Kalın bağırsak, anüsten başlayarak ince bağırsağa kadar devam eden yaklaşık 1.5-2 metre olan bağırsak kısmıdır.  Fleksibl Rektosigmoidoskop kalın bağırsakın sondan 1/3 kısmının endoskopla incelenmesi işlemidir. Bu bölge tüm kalın bağırsak kanserlerinin yaklaşık %70 kadarının geliştiği yerdir.
İncelemenin yapılabilmesi için barsakların içinin boş ve temiz olması gereklidir. Bunun için kolonoskopide yapılan bağırsak temizlik işlemi aynen bu işlem öncesinde de uygulanır ve  Bu hastalarda aynı kolonoskopi hastaları gibi değerlendirilmelidirler.
Rektosigmoidoskopi Nasıl Yapılır?
– İncelemeden önce bazı hastalara rahatlaması için damar yoluyla sedatif etkili enjeksiyon verilebilir.
– Hasta inceleme sedyesine sol yan şekilde yatar. Sonra, kolonoskopi aleti makatdan barsak içine ilerletilir.
– incelemeyi yapan doktorunuz bağırsak içinde gerek gördüğü yerlerden patolojik inceleme için örnekler alabilir, bu işlem çok kolay ve ağrısızdır.
– Doktorunuz eğer sizin için ileride daha büyük sorunlara neden olabilecek anormal bir lezyon, polip veya küçük boyutlu tümörler görürse bunları kolonoskopik inceleme sırasında çıkarır, bu işlemlerde ağrısızdır.