TRANSTORASİK İNCE İĞNE BİOPSİLERİ

Transtorasik ince iğne aspirasyon biopsisi (TTIIB), uzun zamandır akciğerdeki hastalıkları teşhis etmek için kullanılmaktadır. Görüntüleme teknoloji ve sitopatoloji alanındaki gelişmeler, TTIIB’nın teşhis gücü, doğruluğu, güvenliği ve etkinliğini geliştirmişdir. TTIIB ‘nın minimal invaziv olması, bronkoskopi, mediastinoskopi veya Endotorasik biopsi gibi cerrahi müdahalelere güçlü bir alternatifdir.

Bu yöntem ile benign ve malign hastalıkların tanısal doğruluğu% 77-97 arasında değişmektedir. Bilgisayarlı Tomıgrafi(BT) eşliğinde TTIIB (BT-TTIIB) kullanımının artması, torakotomi ve bronkoskopi gibi nisbeten daha  invaziv cerrahilere olan ihtiyacı azaltmıştır.

Endikasyonları

TTIIB çoğunlukla pulmoner kitle veya nodülleri değerlendirme için kullanılır. Akciğer parankimi, mediastinal, hiler, plevra ve göğüs duvarı lezyonlarının TTIIB ile tanı konulabilir.

Görüntüleme yöntemleri

Ultrason

Ultrason eşliğinde yapılan TTIIB biyopsisi, eş zamanlı görüntüleme sağlaması, kitlelerin nonvasküler ve nonnekrotik alanlarını tespit etmemizi sağlaması ve radyasyon içermemesi avantajlarıdır.  Anterior mediastende kitleler ve kostal plevral yüzeye bitişik periferik akciğer kitlelerini ultrason ile görüntülemek zordur, ancak BT tarafından saptanabilir

Bilgisayarlı tomografi (BT)

 BT- TTIIB  en yaygın kullanılan yöntemdir. BT eşliğinde TTIIB nin avantajı, mükemmel görüntü alınabilmesidir. Bu yöntemde, biopsi iğnesini görebildiğimiz için yüksek tanısal oran sağlaması avantajıdır. Bununla birlikte, gerçek zamanlı görselleştirmenin olmaması, daha fazla işlem maliyeti, daha fazla hasta rahatsızlığı ve daha yüksek pnömotoraks insidansı gibi dezavantajlar vardır.