Solunum Fonksiyon Testi

Solunum Fonksiyon Testi (Spirometri)

Solunum fonksiyon testleri spirometre denilen cihazla yapılan , akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir tanı yöntemidir. Bu test ile, zorlu birsolukta akciğerlerin alabildiği hava hacmi ( vital kapasite) ve ardından bu havanın güçlü bir şekilde dışarıya verilmesi sırasındaki hava akım hızı( Zorlu nefes verme birinci saniye hacmi) ölçülebilir.

Solunum Fonksiyon Testleri Hangi Durumlarda Gereklidir?

  • Nefes darlığı, hırıltı veya uzun süren öksürük şikayetlerinde,
  • Astım veya KOAH (Kronik Bronşit, Amfizem) tanısı konulması ve bu hastalıkların birbirinden ayırımında,
  • Bilinen Astım ve KOAH hastalarının takibinde, tedavilerinin düzenlenmesinde,
  • Akciğer hastalığı gelişmesi riski olan kişi ya da grupların taranmasında (Anne – babasında astım olan, ara sıra gıcık tarzı öksürük gibi çok belirgin olmayan şikayetler tanımlayan, astım açısından genetik riski yüksek kişiler; sigara içenler, maden ocağı çalışanları)
  • Genel anestezi alacak solunum veya alerji problemi olan hastalarda, ameliyat öncesi değerlendirme ve gerekli tedbirleri almak için
  • Doğumsal ya da sonrada oluşmuş göğüs deformitelerinin (şekil bozukluklarının) solunuma etkisini araştırmak .
  • Akciğer ameliyatları öncesinde ameliyat sonrası akciğerlerin kapasitesinin değerlendirilmesi amacıyla yapılır