DİABETİK RETİNOPATİ
Diabetik Retinopati , insan vücudunda kan şekerinin uzun süreli YÜKSEK SEYRETMESİYLE ortaya çıkan şekere bağlı damar hastalığıdır. Diabetik Retinopati hastalığının 4 evresi bulunur. 1. Hafif Proliferatif Olmayan Retinopati: Hastalığın ilk evresidir. Retinanın kan damarlarının duvarlarında mikroanevrizmalar oluşur.
2. Orta Proliferatif Olmayan Retinopati: Hastalığın ikinci evresidir. Bu evrede hastalık ilerlemeye başladıkça retinayı besleyen damarlar tıkanmaya başlar.
3. Şiddetli Proliferatif Olmayan Retinopati: Hastalığın üçüncü evresidir. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte tıkanan damar sayıları artar. Beslenememeye başlayan alanlar yeni damarlar oluşturmaya başlar.
4. Proliferatif Olmayan Retinopati: Hastalığın son en ileri evresidir. Beslenemeyen alanlar tarafından oluşan yeni damarlar kolayca kanama yapabilmektedir. Kanalar sonucunda görme kayıpları daha ilerlediği durumlarda ise körlük kaçınılmazdır.

BELİRTİLERİ:
Diabetik Retinopati hastalığında,  hastanın görmesinde azalma meydana gelir. Hastalık çok ileri evrelere gelinceye kadar hastalarda şikayet oluşmamaktadır.
* Işık çakmaları
* Görüş alanında oluşan karanlık gölgeler
* Görüşün perdelenmesi
* Kısa süreli görme kaybı
 TEŞHİS:
Diabet ( Şeker) Hastalığı bulunan kişiler yılda en az bir kez göz hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilmelidir.
 Diabetik Retinopati’ yi Etkileyen Faktörler
Diabet (şeker) hastalığının süresi :  Hastalığın riski zamanla birlikte artmaktadır. Uzun süreli olarak diabeti bulunan kişilerde Diabetik Retinopati görülme olasılığı oldukça yüksektir.
* Kan şekeri düzeyinin ani yükselmesi ya da düşmesi
* Hipertansiyon
* Kan yağlarının yüksekliği
* Böbrek hastalığı
* Gebelik
Diabetik Retinopati’ nin Tedavisi
“Diabetik Retinopati” hastalığının tedavisi öncelikle hastalığının gelişiminin önlenmesidir ( Koruyucu tedavi).

Kan şekeri, Hba1c, kan kolesterol düzeylerinin takibi ve  en az yılda bir kez göz muayenesi yaptırmak yeterli olacaktır. Ancak son evreden kaynaklanan bozukluklarının tedavisi için lazer yöntemi kullanılmaktadır.