HİSTEROSKOPİ

Histeroskopi, bir kadın hastalıkları uzmanının (jinekolog) rahim boşluğunu görerek muayenesini sağlayan bir işlemdir. Özel Otağtepe Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Biriminde Histeroskopi Op. Dr Ömer DEMİRELLİ tarafından yapılmaktadır. Histeroskopi işlemi tanı veya tedavi amaçlı kullanılabilir. Tanı amaçlı  histeroskopi hastaya hafif bir sedasyon verilerek yapılan ve yalnızca 15-20 dk süren bir işlemdir.

Belirli bir hastalığı tedavi amacıyla uygulanan histeroskopi biraz daha uzun süren bir işlemdir, ancak yinede hastanede kalmamızı gerektirmez.

Histeroskop ince bir teleskopa benzer. Rahim boynundan rahim boşluğuna sokulur. Bazen rahmi  sabit tutmak için rahim boynunun sıkıca kavranması gerekir, bu durumda lokal anestezi yapılabilir. Rahmi iyi görebilmek için rahim duvarının ayrılması lazımdır bunun için karbon diyoksit gazı veya sıvısı zerkedilir. Işlemin sonunda rahim mukozasından (endometriyum) patolojik test için bir parça örnek alınabilir.

Histeroskopi Endikasyonları

• Kısırlığın nedenlerini araştırma
• Aşırı kanamalı veya düzensiz adet görme nedenlerini araştırma
• Menopozdan sonra olan kanamayı araştırma
• Tekrarlayan düşük olaylarını araştırma
• Gebeliği önlemek için rahim içine yerleştirilmiş bir aleti bulmak

• Endometrium çıkarılması olarak adlandırılan işlemle rahim mukozasının alınması veya yakılması
• Urların veya poliplerin alınması
• Rahim içine yerleştirilmiş gebelik önleyici bir aletin çıkarılması
• Rahimdeki yapışıklıkları kesme

Teknik

Histeroskopi, laparoskopi ya da bir ürolojik rezektoskopa benzer düzende rijit bir endoskoptur. Dış çapı 4-10 mm. Olup fiberoptik ışık kaynağı, uterus distansiyon materyalinin verildiği kanal ve probların, forsepslerin ve elektrokoter ya da lazer enstrümanlarının gönderildiği bir başka kanaldan oluşur. Görüş uterin kaviteye açıları 10-45 derece arasında değişir.

Nezaman Histeroskopi yapılmalı?
Anormal uterin kanamaların tanı ve tedavisinde
D&C de materyal alınamayan perimenopozal kanamalar.
Atipik adenomatöz hiperplazili fakat, histerektomisi riskli olabilecek hastalarda direkt biyopsi almak için.
Biyopsiyle saptanmış adenokarsinoma orijinini bulmada, endoserviks-endometrium karşılaştırması yapabilmek için.
Histeroskopik rezeksiyonu mümkün olabilecek, submüköz myom veya uterin polip şüphesinde.
İnfertilitenin değerlendirme ve tedavisinde
Habituel abortus
Önceki histerografi veya küretajlarda farkedilen uterin septum
Yabancı cisim şüphesi (kırık veya gömülmüş IUD)
Hikaye, fizik muayene ve laparaskopi ile submüköz myom şüphesi.
Histerografide şüpheli kornual oklüzyon.
Şüpheli; intraservikal, intrauterin veya intrakornual adezyon.
Konjenilal anomali şüphesi (bilinen üriner anomali varken)
İntrauterin enfeksiyon ihtimali (yani tüberkolozis).
Uterin füzyon anomali olduğu bilinen seçilmiş hastalarda intrauterin inseminasyon ve embriyo transferi
Endometrial polip şüphesi.
Komplikasyonlar

Risk taşımayan ameliyat yoktur fakat bu ameliyatın riski çok azdır. Sigara içen veya çok kilolu kadınlar için risk daha fazladır.

• Kanama

• Rahim duvarının delinmesi
• Enfeksiyon  gibi komplikasyonlar oluşabilir.

Iyileşme

Işlemi takiben aşağıdaki belirtiler oluşabilir:

• Bayılma
• Adet ağrılarına benzer kramplar
• Hafif kanama
• Omuz başlarında ağrı

Taburcu edildikten sonra

Hastaneden genellikle aynı gün taburcu edilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız hastanede bir gece kalmanız sağlanabilir. Kanama durduğunda kendinizi daha iyi hissettiğiniz zaman olağan fiziksel ve cinsel etkinliklerinize başlayabilirsiniz.