AKUT KRONIK SISTIT VE OZON TEDAVISI

Sistit, genellikle bir bakteri sonucunda idrar kesesi (mesane) nin iltihaplanmasıdır. İdrar yolları ve üreme sisteminde en sık görülen hastalıklardan biridir. Zamanında tedavi edilmezse hastalık böbrekleri de etkileyecek biçimde yayılabilir (piyelonefrit) ve mesane ve böbreklerde kalıcı hasarlar oluşturabilir

Ozonun antimikrobik ve detoksifikasyon özellikleri başarılı bir şekilde akut ve kronik sistit tedavisinde kullanılmaktadır.

Ozonlanmış kristaloidin  intravezikal kullanımı, anti-enflamatuar ve anti bakteriyel etki ile enterokokların, Proteusların, colibacillusların  konsantrasyonunu (colony- forming units / ml) önemli ölçüde azaltmakta ve çoğalmalarını durdurmaktadır.Ki buda dizüri( ağrılı idrar) şikayetlerini bütünüyle ortadan kaldırmaktadır.

Ozon ile Sistit tedavisinde önerilen  yöntemler:

  • Bir kateter ile ozonlu serum fizyolojik ile mesane yıkaması.
  • Ozon ile Major Otohemoterapi

Akut ve Kronik Sistitli olguların hemen tamamında <tam bir düzelme oluşmaktadır.. İlk uygulama sonrası hastaların çoğunda  dizüri şikayetlerinde azalma,  ağrı hassasiyetinde kaybolma ve genel durumlarında iyileşme olmaktadır. Ozon tedavi sonrasında hastaların idrarlarında saptanan hastalığa neden olan mikrop florası kaybolmaktadır.

Özellikle çoğu antibiyotiklere dirençli bakteriler ile oluşan ve veya cerrahi sonrası oluşan  inatçı sistit vakalarında Ozonun mesane içerisine verilerek yapılan mesane yıkamasının sonuçları gerçekten mükemmel olmaktadır.