Thorasik Outlet Sendromu:
Torasik outlet sendromu, köprücük kemiği ile ilk kaburganın (torasik çıkış) arasındaki boşlukta kan damarları veya sinirlerin sıkışması ile oluşan bir hastalıklar grubudur. Bu omuz ve boyun bölgesinde ağrı ve parmaklarda uyuşukluğa neden olabilir.
Torasik çıkış sendromunun yaygın nedenleri, düşme, trafik kazasından kaynaklanan fiziksel travma, iş veya spor gibi faaliyetlerden kaynaklanan tekrarlayan yaralanmalar, bazı anatomik kusurlar (fazla kaburga gibi) ve gebelik yer alır. Bazen ise torasik outlet sendromunun nedenini belinmez.
• Kadınlarda torasik çıkış sendromu tanısı erkeklerden daha fazladır.
• Torasik çıkış sendromu, 20 ve 40 yaş arasındaki genç erişkinlerde daha yaygındır.

Torasik outlet sendromu, genellikle fizik tedavi ve ağrı kesici önlemler ile tedavi edilir. Ancak bazı durumlarda bu tıbbi tedavi ile şikayetler giderilemez ve ameliyat ile toraks çıkışı genişletilerek kan damarları ve sinirler üzerindeki bası kaldırılır.
Belirti ve Şikayetler
• Nörojenik Torasik çıkış sendromu. Torasik çıkış sendromunun bu formu brakiyal pleksusun sıkışması ile karakterizedir. Brakiyal pleksus, omuriliğinizden gelen ve omuz, kol ve elinizde kas hareketlerini ve hislerini kontrol eden bir sinir ağıdır. Torasik çıkış sendromu vakalarının çoğunda, semptomlar nörojeniktir.
• Vasküler Torasik çıkış sendromu. Bu tip torasik çıkış sendromu, köprücük kemiği (klavikula) altında bir veya daha fazla ven (venöz torasik çıkış sendromu) veya arterler (arteryel torasik çıkış sendromu) sıkıştırıldığında ortaya çıkar.
• Nonspesifik( tartışmalı) torasik çıkış sendromu. Nonspesifik tip torasik çıkış sendromu olan kişilerde, torasik çıkış bölgesinde aktivite ile kötüleşen kronik ağrı görülür, ancak ağrının spesifik bir nedeni belirlenemez.
Torasik çıkış sendromu belirtileri hangi yapıların sıkıştırıldığına bağlı olarak değişebilir.Sinirler sıkıştırıldığında, nörolojik torasik outlet sendromunun bulgu ve semptomları şunlardır:
• Baş parmağınızın etli tabanında kas kaybı (Gilliatt-Sumner eli)
• Kolunuzda veya parmaklarınızda uyuşma veya karıncalanma
• Boyun, omuz veya elinizde ağrı
• Zayıf, güçsüz kavrama
Vasküler torakal outlet sendromunun belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:
• Elinizde renk değişiklikleri (mavimsi renk)
• Muhtemelen kan pıhtıları nedeniyle kol ağrısı ve şişme
• Vücudunuzun üst bölgesinde toplar damar veya atar damarlarda kan pıhtılaşması
• Parmaklarınızın bir veya daha fazlasında veya tüm elinizde solukluk
• Etkilenen kolda zayıf nabız alınması veya nabız alınamaması
• Soğuk parmaklar, eller veya kollar
• Aktivite ile kol yorgunluğu
• Parmaklarınızda uyuşma veya karıncalanma
• Kol veya boyun zayıflığı
• Köprücük kemiğine yakın ağrılı şişlik
Semptomlarınız erken tedavi edilmez ise, ilerleyici sinir hasarına yol açabilir ve ameliyat gerekebilir. Bu nedenle semptomlarınızın erken değerlendirilmesi ve sorunun giderilmesi ve tedavisi biran önce yapılmalıdır.
Torasik outlet sendromu şikayetleriniz var ise, sürekli tekrar eden hareketlerden kaçının ve ağır nesneleri kaldırmayın. Torasik çıkış sendromu belirtileriniz olmasa bile, omuzunuzda ağır poşet ve veya çanta taşımaktan kaçının. Aşırı kiloluysanız, kilo vermek suretiyle torasik çıkış sendromu ile ilişkili semptomları önleyebilir veya rahatlatabilirsiniz.
Omuz kaslarınızı güçlü tutmak için günlük germe ve güçlendirme egzersizleri yapın.
Teşhis
Torasik çıkış sendromunun tanısı zor olabilir. Hastalığın semptom ve şiddeti hastadan hastaya büyük farklılıklar gösterebilir.
Provokasyon testleri
Provokasyon testleri, hastalığın semptom ve belirtilerini arttırmaya yönelik testlerdir.
• Röntgen.
• Renkli Doppler Ultrasonografi
• Bilgisayarlı tomografi (CT) taraması. Özellikle kan damarı (vasküler) kompresyonunun yerini ve nedenini belirleyebilir.
• Manyetik rezonans görüntüleme (MRG). Kan damarı (vasküler) kompresyonunun yerini ve nedenini belirlemek, omurganızı kemiğinize veya servikal bir kaburgaya bağlayan fibröz bir bant gibi konjenital anomalileri ortaya çıkarmada üstündür.
• Arteriyografi ve venografi.
• Elektromiyografi (EMG).
• Sinir iletim çalışması. Bu testler, sinirlerinizin vücudunuzun farklı bölgelerindeki kaslara impuls göndermeyi test etmek ve ölçmek için düşük miktarda elektrik akımı kullanır. Bu test sinir hasarınızın olup olmadığını belirleyebilir.
Tedavi
• Fizik Tedavi. Nörojenik torasik outlet sendromunun altın standart tedavisidir. lir.
• Antienflamatuar, Miyeloreksan, antikuagulan
• Cerrahi: Tüm tedavilere rağmen şikayetleriniz devam ediyor ve hatta artıyor ise, ilerleyici nörolojik hasar ve veya damar tıkanıklıkları yaşanıyor ise cerrahi tedavi akla gelmelidir. Birkaç farklı cerrahi yaklaşım kullanılarak torasik dekompresyon gerçekleştirilebilir.
• Transaksiler yaklaşım Bu ameliyatta, cerrahınız göğsünüzde ilk kaburgaya erişmek için bir kesi yapar, kaburga önündeki kasları böler ve sıkıştırmayı azaltmak için ilk kaburganın bir kısmını çıkarır. Bu yaklaşım, pleksus brachialis sinirlerine veya kan damarlarına dokunmadan ilk kaburgaya kolay erişim sağlar. 1. Kaburganın tamamı çıkarılarak toraks çıkışı rahatlatılır.
• Supraklaviküler yaklaşım. Bu yaklaşım özellikle vasküler torasik autlet tedavisinde tercih edilir.
• Infraklaviküler yaklaşım. Bu cerrahi teknik, kapsamlı vasküler onarım gerektiren torasik outlet sendromu tedavisinde kullanılabilir