PEKTUS KARİNATUS

Pektus karinatum, sternumun öne çıkıklığıdır. Pektus ekskavatumdan sonra ikinci sıklıkta görülen göğüs duvarı deformitesidir. Boston Çocuk Hastanesi, tüm göğüs duvarı deformitelerinde karinatumun sıklığını %16,7 olarak bildirmiştir. Erkeklerde daha sıktır(4/1). Değişik formlarda görülebilmektedir [1]